Semiprecious

Naturlig Agate Sten:  olika fäger.

Bords : dia 1400 mm.

2400 x 600 mm, 2000 x 600mm

Storlek kan anpassas efter kundens behov.

Beskrivning

Naturagate