9YG1232

285 x 285 mm/ark

Beskrivning

9YG1232 påmonterad